Lokala regler

Romeleåsens Golfklubb

Uppdaterade 2017-03-29 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Out of Bounds (Regel 27)

 • Banans gräns markeras av vita pinnar.

  Vattenhinder (Regel 26)

 • Hål 18 – De två dammarna inklusive mellanliggande gräsremsa närmast framför gul/vit tee på hål 18 utgör ett sammanhängande vattenhinder.
 • Hål 11 – Sidovattenhindret på hål 11 är oändligt, (Dec. 33-2a/11).

 

Onormala markförhållande (MUA) (Regel 25-1)

 • Jordfasta stenar på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.
 • Skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten.


Flyttbart hindrande föremål (Regel 24-1)

 • Stenar i bunkrar

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2b)

 • Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne eller stam/barkskydd, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
 • Följande markeringar är oflyttbara hindrande föremål: Grönvit och gulsvart teemarkering, nedgrävda stenar som utmärker vattenhinder eller sidovattenhinder samt 150 meters markeringar.

 

Boll träffar ledningstråd (Regel 20-5)

 • Om en boll träffar ledningstråd eller ledningsstolpe vid spel hål 9 eller 11 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5. 

 


Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

 • Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
  När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
  Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
  Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 • Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

 • En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i regeln)

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel 2 slag.

 

Lokala bestämmelser
Bunkerkrattor skall alltid ligga i bunkern.
Det är förbjudet att dra golfvagn över tees och mellan bunkrarna och green.
Glöm inte laga era nedslagsmärken och återlägg uppslagen torv.

 

Våra banarbetare har självklart företräde på banan.