Så här hittar du till klubben

Från Malmö
Alternativ 1
Kör E65 mot Ystad. I Skurup sväng mot Veberöd. Fortsätt till Dörröd. Sväng till höger vid skylt "Golfbana".

Från Malmö
Alternativ 2
Kör E6, kör av mot Staffanstorp/ Simrishamn. Vid trafikplatsen i Dalby sväng av mot Veberöd. I Veberöd sväng höger mot Skurup och fortsätt till Dörröd. Sväng vänster vid skylt "Golfbana".

Från Lund
Tag väg 16 mot Dalby. I Dalby fortsätt på väg 11 mot Veberöd. I Veberöd sväng höger mot Skurup och fortsätt till Dörröd. Sväng vänster vid skylt "Golfbana"