Klubbens styrelse

<p>Klubbens verksamhet leds av styrelsen som till sin hjälp har kansli, reception och de olika kommitteérna.</p>

Lars Håkansson

Ordförande

Carina Andersson

Vice Ordförande - Kommunikation

Gunder Hellgren

Kassör

Lars-Göran Albrechtsson

Ledamot - Anläggning

Lars-Göran Henriksson

Ledamot - Marknad

Richard Davidsson

Ledamot - Junior/ elit

Monica Andersson

Suppleant - Dam och Herrgolf

Nina Hult

Suppleant - Medlem och administration