Klubbens styrelse

Klubbens verksamhet leds av styrelsen som till sin hjälp har kansli, reception och de olika kommitteérna.

Per Johan Queckfeldt

Ordförande

Benny Hwidsson

Kassör

Lars-Göran Albrechtsson

Ledamot - Bana

Lars-Göran Henriksson

Ledamot - Marknad

Richard Davidsson

Ledamot - Sport

Christer Ekman

Fastigheter

Monica Andersson

Suppleant - Sekreterare

Nina Hult

Suppleant - Personal och administration

Bengt Jönsson

Bana