Klubbens kommittéer

Klubbens kommittéer leder den dagliga verksamheten under styrelsen.

Vill du vara med och utveckla vår klubb ?

Vi söker dig som brinner för golfen, klubben och det ideélla arbetet.
Vill du vara med och hjälpa till i någon av våra komitteér?
Kontakta intendent@ragk.se eller ring 046- 820 14