Marknads-och PRkommittén

2017

Lars-Göran Henriksson Ordf

Rickard Davidsson,

Mats Sandquist

Är du intresserad av att bli sponsor?
Kontakta kansliet på telefon 046-82014 eller skicka ett mail

Tävlingssponsorer
Som sponsor för en av klubben arrangerad tävling bekostar Du prisbordet. Din insats storlek baseras på antalet deltagare i tävlingen, där var 7:e deltagare får pris. Startavgiften i tävlingen är 100:- per deltagare varför den sista priset bör ha ett värde överstigande detta belopp. Reklamartiklar bör undvikas att delas ut som pris.


Vänligen kontakta Göran Holmgren i Tävlingskommittén, 0705-68 06 68 eller e-post  saraogoran@veberod.com så hittar vi en tävling som passar dig och ditt företag.