Tävlingskommittén

Therese Moberg, samordnare.
Tel 0733-36 55 69, moberg@veberod.com

Göran Holmgren
Tel 0705-68 06 68, saraogoran@veberod.com

Lars-Göran Moberg
Tel 0709-83 32 02, moberg@veberod.comVill du vara med? Hör av dig till oss.

Som sponsor för en av klubben arrangerad tävling bekostar Du prisbordet. Din insats storlek baseras på antalet deltagare i tävlingen, där var 7:e deltagare får pris. Startavgiften i tävlingen är 100:- per deltagare och enligt SGF;s rekommendation bör prisbordets värde motsvara ca 75% av startavgifterna. 

Vänligen kontakta Lars Göran Henriksson i Marknadskommitten, 0703-29 07 52 eller e-post lg@sandotech.se så hittar vi en tävling som passar dig och ditt företag.