Understand - Psykisk Ohälsa

Vi tar ställning och samarbetar med föreningen Understand i deras kamp mot psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA

Vi tar ställning och samarbetar med föreningen Understand i deras kamp mot psykisk ohälsa.
Genom att arrangera en golftävling tillsammans, kan vi få in pengar som gå till forskning, information om psykisk ohälsa, utbildning samt stötta personer och deras anhöriga i den dagliga kampen mot psykisk ohälsa.

Vår klubb kommer att arrangera denna tävling den 13/9 med namnet UNDERSTAND INVITATIONAL 2018. 
Tävlingsformen är Tvåmanna Scramble och en företagstävling för de företag som också vill vara med och ta ställning och samla in pengar till fonden.

Mer info om Understand finns här:
http://foreningenunderstand.se/

#visatsarframåt  

Kommentarer