Botanisk inventering av Romeleåsens golfbana

Romeleåsens GK har låtit göra en inventering av floran utanför golfbanans klippta delar. Inventeringen utfördes av en av vårt lands mest kunniga växtexperter, Lennart Engstrand, mångårig chef för Lunds Botaniska trädgård och välkänd från ett otal radioprogram. Han biträddes av Christer Sjöberg, som tagit alla de fantastiska bilderna

Resultatet av inventeringen hittar du i filerna nedan: