Juniorverksamheten

Vårt motto är att det skall vara kul att spela golf. Det skapas genom gemenskap och engagemang, både från barn och föräldrar. Oavsett mål som ungdomarna har med sin golf vill vi ge alla unga spelare goda möjligheter att träna, spela och tävla under bra och trygga förhållanden.

Vi skall erbjuda en intressant träningsverksamhet med hög kvalitet som ger ungdomarna rätt anpassad träning i olika nivåer efter utvecklingstrappan.
Våra värdegrunder sammanfattar vi som ”R.U.G.G.A.”; Respekt, Utveckling, Glädje, Gemenskap och Ansvar.