Anmälan

Du anmäler dig till tävling på Romeleåsen genom att:

- Anmäla dig via Internet eller

- Anteckna dig på anmälningslista som finns uppsatt i klubbhuset före respektive tävling eller

- Kontakta kansliet på telefon 046-820 14

Tänk på att:

- Anmälan till helgtävling skall ske senast kl 11.00, torsdagen före tävlingen, om inget annat anges på hemsidan.

- Efteranmälan kan i undantagsfall godkännas. Kontakta kansliets personal.

- Anmälningsavgift och eventuell tävlingsgreenfee, erlägges före start. Återbetalning p g a dåligt väder etc, sker ej.

- Avanmälan som sker efter anmälningstidens utgång är bindande vad avser erläggande av avgift. Tävlingsförbud gäller tills avgiften är betald.