Anmälan till tävling

Du anmäler dig till tävling på Romeleåsen genom att:


- Anmäla dig via GITen, länken hittar du på hemsidan under Tävlingar -> Årets tävlingsprogram eller

- Kontakta kansliet på telefon 046-820 14

Tänk på att:

- Efteranmälan kan i undantagsfall godkännas. Kontakta kansliets personal.

- Anmälningsavgift och eventuell tävlingsgreenfee, erlägges före start. Återbetalning pga dåligt väder etc, sker ej.

- Avanmälan som sker efter anmälningstidens utgång är bindande vad avser erläggande av avgift. Tävlingsförbud gäller tills avgiften är betald.