Onsdagsgolfen för herrseniorer

Den 2:e maj börjar onsdagsgolfen på allvar. Samling 12.00, lottning 12.45, första start 13.00. Övriga upplysningar finns i dokumentet "tävlingsbestämmelser 2018".

Göran Holmgren

Nils-Eric Linander

Tävlingskommitén