Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingar spelas enligt regler för golfspel utgivna av Svenska Golfförbundet. 
Deltagarna ska känna till dessa.

Om inget annat anges gäller följande:

- Anmälan till helgtävling ska ske senast kl 11.00, torsdag före tävlingen. Övriga tävlingar, se separat information på Min Golf.

- Efteranmälan kan i undantagsfall godkännas. Kontakta kansliets personal.

- Startlista anslås i klubbhuset senast kl 15.00 dag före tävling samt på klubbens hemsida http://www.ragk.se/.

- Anmälningsavgift erlägges före start. Återbetalning p g a dåligt väder etc sker ej.

- Avanmälan som sker efter anmälningstidens utgång är bindande vad avser erläggande av avgift. Tävlingsförbud gäller tills avgiften är betald.

- Vardagsmedlem betraktas som greenfeespelare vid deltagande i tävlingar lördag, söndag och helgdagar.

- Greenfeespelare erlägger utöver anmälningsavgift även tävlingsgreenfee, 200 kr för senior och 150 kr för junior, vid deltagande i tävling.

- Tävlingskommittén har rätt att ändra klassindelningen.

- Deltagande i klubbtävlingar är i de flesta fall öppna för alla med högst hcp 36. Ev undantag anges i inbjudningar. I lagtävlingar kan finnas möjlighet att deltaga, men spela på hcp 36. Detta framgår i så fall vid anmälan.

- Tillfälliga regler och särskilda tävlingsbestämmelser anslås i klubbhuset och/eller på hemsidan. Tävlande är skyldiga att känna till dessa före start.

- Tävlingskommittén utser tävlingsledare och tävlingsfunktionärer.

- Prisutdelning förrättas klassvis snarast efter tävling om ej annat meddelas.

- Pris som inte avhämtas personligen vid prisutdelning tillfaller nästa deltagare i prislistan.

- För att anmäla sig till par- och lagtävlingar, ska samtliga deltagare ha EGA Exakt Tävlingshandicap vid anmälan.

- För att mottaga pris vid tävling, ska deltagaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

- Klubbtävlingar i tävlingsprogrammet är öppna för greenfeespelare om ej annat anges. Gäller ej Brazierpokalen och Sven Magnussons minne.

- Vid lagtävlingar (3- och 4-manna) gäller högst två spelare under 18 år/lag. Dispens kan ges om laget bara innehåller spelare som är yngre än 18 år, då krävs en markör (senior) med officiellt hcp som laget själv ordnar.

- Vid 3-manna lagtävling, ska minst två spelare inneha officiellt hcp och samtliga ska spela från angiven tee.

- Vid 4-manna lagtävling, ska minst tre spelare inneha officiellt hcp och samtliga ska spela från angiven tee.

- På alla klubbens tävlingar är det begränsat antal deltagare.

- Styrelsen och/eller tävlingskommittén ska sanktionera samtliga tävlingar som anordnas på klubben.

- Mobiltelefon får ej brukas under tävling. Det är dock tillåtet att ringa tävlingsledning/domare samt att ringa vid nödsituationer.

- Avståndsmätare får enligt lokal regel användas vid tävling, dock med begränsningen att den enbart mäter avstånd, ej t ex lutning, höjdskillnad, vind etc. Se Regel 14-3. Plikt mot regeln är diskvalifikation.